Fiskerättsägare kallas till extra möte 17/5 kl 19 på Moraparken Hotell.

Ärende: Beslut om deltagande i samrådsgruppen för ev. stämning av Fortum/DVF för ej uppnådda öringfångster 1993-2016 enl. dom VA 40/74.

Välkomna