AKTUELLT:

OBS!! Vi avråder från fiske i våra mindre strömvattendrag pga låga flöden och varmt vatten!

Fångstfärdig öring är utsatt i Grundsjön, Gopsängarna, Fisklösen och Ätjärn. Eggling och Vattutjärn blir vid ett senare tillfälle. Den sena utsättningen beror på för hög vattentemperatur.

 

Harrdomen och Förlikningsavtalet finns nu under
Om föreningen/fiskedomar


Nu kan turistkort köpas via IFiske. 


Varje fiskare är skyldig att ta reda på gällande regler för respektive vatten.